EnglishTürkçe

YÜKSEK KALİTEDE HASSASİYET

Kalite

Firmamızda ürünlere ait kalite güvencenin gerçekleştirilmesi için kontrol uygulamaları 7 aşamada gerçekleştirilmektedir.

 

1 - Giriş kontrol :

Ürünler tedarikçilerimizden geldiğinde yapılan kontrollerdir. Bu kontroller;

- Ürün yapı analizleri  ( tedarikçi raporu, laboratuvar ölçümlerimiz veya bağımsız laboratuvar ölçümü )

- Sertlik değeri ölçümü.

- Kaplama Kalınlığı Ölçümü

- Yüzey kalite ölçümü.

- Boyutsal ölçüm & kontroller

Olmak üzere giriş kalite kontrolünün yapıldığı ve raporlandığı kontrol aşamasıdır.

 

2 - Seri üretim başlangıç onay kontrolü :

Bu aşama parçanın teknik resminde belirtilen tüm ölçülerinin  laboratuvarımızda bulunan;  3 boyutlu CMM ölçüm cihazı, elektronik mihengirler, dijital mikrometreler, kumpaslar ve mastarlar ile yapıldığı  ve en az 3 parçanın A dan Z ye tüm ölçülerinin doğrulandığı ve raporlandığı kontrol aşamasıdır. Bu kontrolden sonra ürünün seri üretimi için onay verilir.

 

3 - Montaj  deneme kontrolü:

Bu aşamada seri üretim onayını geçen parçalar, ilişkili olduğu diğer parçalarla bir araya getirilerek ürün toplanır ve deneme montajı sonrasında işlenen parçanın diğer parçalar ile mekanik uyumu kontrol edilir.

 

4 - Seri Üretimde Proses kontrolü:

Bu kontrol aşamasında, ürünün seri üretimde işlenmesi esnasında oluşan teknik resim ölçülerinin,  parçanın kontrol planında belirtilen periyotlarda ve belirtilen ölçme aletleri ile ve belirlenen yetkili tarafından ölçümü gerçekleştirilmektedir.

Bu ölçümlerde; silindiriklik, salgı, diklik, paralellik, düzlemsellik, eşmerkezlilik, ve benzeri geometrik toleranslar özellikle CMM cihazı yardımıyla ölçülmektedir. CMM cihazında ölçüm sonuçları programlanarak ve otomatik olarak yazılımla gerçekleştirilmekte ve raporlanmaktadır. Ölçümde tespit edilen hatalar raporda cihaz tarafından belirtilmektedir. Seri üretimde parçaların yüzey kaliteleri yüzey pürüzlülük cihazı ile ölçülmektedir. Isıl işlem sonrası ürünlerde oluşan sertlik değerleri de sertlik cihazımız ile kontrol edilmektedir.

 

5 - İşleme sonrası testler:

Parçalarda işleme sonrasında sızdırmazlık testleri yapılmaktadır. Bu kontroller sıvı tankı içinde 4-6 Bar basınç aralığında gerçekleştirilmektedir.

 

6 - Montaj işleminde kontroller:

Montaj işleminde tüm parçaların montaj esnasında ve sonrasında birbirleri ile mekanik çalışma uyumları kontrol edilmektedir. Bu uyumlar; çalışma boşlukları, conta yüzey temasları ve parçaların geometrik uyumlarıdır. Ayrıca tüm bağlantı cıvatalarının teknik standartlarda belirtilen sıkma torkları ile sıkıldığı; torkmetreler ile kontrol edilmektedir.

 

7 - Montaj işlemi sonrası testler ve kontroller:

Tüm ürünlerimiz bilgisayar kontrollü test cihazlarımızda araç üzerindeki şartlar simüle edilerek test edilmektedir. Ürünlerin tüm teknik özellikleri kontrol edilmekte ve istenildiğinde kayıt altına alınmaktadır.